Zorginnovatie & eHealth

De zorg is enorm aan het veranderen. De cliënt/patiënt komt steeds meer centraal te staan. Eigen regie, cliëntparticipatie zijn daarbij leidende thema’s. Maar is de cliënt daar wel klaar voor en  voldoende toegerust?
Hoe betrek je als organisatie actief de cliënt bij deze ontwikkelingen en wat moet er in je eigen organisatie gebeuren?
Zorginnovatie gaat dus nier alleen om techniek maar vooral om het anders denken en het anders
organiseren van de zorg, uitgaande van het perspectief van de cliënt en zijn/haar omgeving.
eHealth is een thema dat dwars door alle zorginnovaties heenloopt.

eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, en vooral internet-technologie., om gezondheid gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.
De zorg wordt overspoeld door vele apps en andere digitale toepassingen. Welke zijn geschikt voor jouw doelgroep? Hoe ga je er voor zorgen dat de toepassing ook gebruikt gaat worden? Of wellicht zelf een eHealth-toepassing laten ontwikkelen?
Ook de overheid en andere organisaties  zijn onderdeel van deze nieuwe ontwikkelingen, ondersteunen en stimuleren dit.
Maar welke rol kan bv. de gemeente daarin vervullen?

Innovatie gaat gepaard met een met groot aantal mogelijkheden voor subsidie. Onderzoek naar subsidie mogelijkheden en het vinden van een geschikte regeling kost veel tijd en zoekwerk. Ook het aanvragen is een hele klus. Er moet vaak veel informatie en projectplannen aangeleverd worden.

Ondersteuning door André Spierings Advies maakt het eenvoudiger antwoorden te vinden in de zoektocht naar de juiste oplossingen.