Missie

"André Spierings Advies zorgt met een doordachte manier van zorginnovatie dat de burger/patiënt regie heeft over zijn eigen gezondheid en welzijn."


Visie 

De zorg is enorm aan het veranderen. Door technologische ontwikkelingen, omdat we ouder worden, meer zorg nodig hebben, langer thuis zelfstandig willen wonen, door toegenomen zorgkosten en door een andere kijk op zorg - patiënt centraal, eigen regie - zien we dat organisaties in zowel het domein van de zorg/welzijn en de overheid moeite hebben om met deze veranderingen om te gaan en een keuze te maken voor juiste oplossingen.

Het lijkt vaak dat de technische vernieuwingen, procedures en protocollen de overhand hebben in de zorg en en bij de ondersteuning van de cliënt. Niet wat de cliënt kan maar wat hij niet kan krijgt vaak de meeste aandacht. 
Door zich te verplaatsen in de wensen en behoeftes van de cliënt kunnen juiste keuzes genaakt worden voor de meest gewenste en effectieve zorg en ondersteuning

Hierdoor ontstaat een andere blik op zorginnovatie: de zorg en ondersteuning organiseren vanuit het perspectief van de cliënt. Een holistisch kijk op zorg en ondersteuning. 
Daarmee wordt een beter weg gevonden in het vaak ondoorzichtige pad van zorginnovaties en 
eHealth toepassingen. 

Het gaat uiteindelijk om de cliënt die weer zo volledig mogelijk wil participeren in zijn/haar omgeving.