Gemeente en andere overheden 

Ook gemeentes en andere overheden hebben direct te maken met zorginnovatie.
Is er beleid op zorginnovatie? Kan zorginnovatie ook leiden tot betere zorg en besparingen voor inwoners?
De overheid kan aanjager zijn zorginnnovatie op lokaal niveau, zowel richting burger, zorgverlener en
aanbieder/ontwikkelaars van eHealth

André Spierings Advies ondersteunt de gemeente bij beleidsonteikkrling op het gebied van zorginnovatie en projectmanagement bij de invoering en stimulering van eHealth toepassingen.

G