Huisartsen

De huisartspraktijk is steeds meer de spil in de zorg. Patiënten zullen steeds vaker vragen stellen over
eHealth en hoe gebruik ik mijn PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving).
Ook zal de aanwezige patiënt-informatie digitaal ontsloten worden via het programma “OPEN” (Ontsluiten Patiëntgegevens Eerstelijn Nederland).

André Spierings Advies ondersteunt de praktijk met advies en projectmanagement bij de invoering van eHealth-toepassingen en de organisatie van voorlichting voor de cliënt.T